Obxectivo Aceleradora

Xerar un entorno propicio e facilitar os recursos necesarios para facer que un negocio arranque, crezca e se desarrolle para sair o mercado en condicións competitivas, e aumentar significativamente a probabilidade de éxito do proxecto empresarial incipiente.

Obxetivos específicos da aceleradora:

 • Acelerar e apoiar proxectos de negocio innovadores e con potencial de crecemento.
 • Contribuir o desenvolvemento local e rexional, enfocandonos nos sectores agroalimentario, pesqueiro, vitivinícola, industrial e comercial.
 • Promover a innovación e a tecnoloxía nos proxectos.
 • Xerar unha cultura emprendedora e colaborativa.
 • Xerar autoemprego.
 • Pertencer a unha comunidade emprendedora.
 • Obter orientación, formación e capacitación para o negocio.
 • Encontrar o lugar apropiado para presentar e vender o proxecto. Networking
 • Promover a “economía azul”: utilizar os recursos locais e naturais para a xeración de novos negocios.
 • Impulsar a “economía verde”: un ecosistema innovador.
 • Diagnosticar as debilidades que poidan presentar os novos proxectos co fin de buscar solucións e correccións.

Con esta aceleradora queremos fomentar a aparición de novos negocios relacionados co noso entorno, modernizando e diversificando os sectores autóctonos con novas ideas, usos alternativos e incorporación das novas tecnoloxías. “A aceleración e unha cuestión de velocidade. Velocidade en alcanzar o obxetivo, pero tamén velocidade en rectificar camiños que non levan a ningures”.