Xestión de vendas efectivas: Vender- Cobrar- Controlar

Módulo 1. Venda Persoal e Actitude Comercial.

 • . ¿Viñen a vendervos algo? Necesidades, expectativas e poder do consumidor.
 • . ¿Quién vos vai a vender hoxe? O que o consumidor sabe, cree saber e quere saber.
 • . ¿Qué vos vou a vender? Importancia da comunicación no proceso de venda.
 • . ¿Con quén comparto esta sesión? Presentación persoal.
 • . ¿Qué é vender? Definición do concepto.
 • . ¿Cuándo vendes? Identificación do momento.
 • . ¿Qué vende a tua empresa? Concreción do producto/servizo.
 • . ¿Vende algo máis? As emocións como facilitadoras da venda.
 • . ¿Qué está pasando no teu mercado? A crise como oportunidade.
 • . ¿Cambiou a maneira de vender? Implicacións na tua actividade.
 • . ¿Cómo ten que ser un bo vendedor hoxe? Habilidades necesarias.
 • . ¿É importante a actitude? A positividade como ferramenta de traballo.
 • . ¿Para qué serven os obxetivos? Xestión eficaz da tua actividade.

Módulo 2. Habilidades Comerciais

 • . ¿Cal é o obxetivo da tua empresa? En busca da supervivencia.
 • . ¿Qué fas para alcanzalo? Conseguir clientes, satisfacelos e facelos crecer.
 • . ¿Qué é un cliente? ¿E un consumidor? Importancia na decisión de compra.
 • . ¿Qué facer para conseguir clientes? A nova maneira de vender:
  1. Búsqueda de información.
  . ¿A información é poder? Importancia do coñecemento.
  . ¿Sobre qué informarte? Preguntas a responder.
  . ¿Cómo informarte? Vías para alcanzalo.
  2. Planificación comercial.
  . ¿Para qué planificar? A preparación como facilitadora do éxito.
  . ¿Cómo planificar? Áreas sobre as que traballar
  . ¿Qué ferramentas che poden axudar? Simplificando o teu traballo.
  3. Preparación persoal.
  . ¿Cómo influe o teu estado de ánimo ás tuas vendas? A motivación.
  . ¿Qué fas para xestionalo? O autocoñecemento.
  . ¿Qué máis podes facer? A xestión emocional.
Comienzo:

05/07/2017 9:30 am

Final:

05/07/2017 1:30 pm

Tarifas y entradas

Inscríbete xa no curso pinchando no botón
Gratis

Lugar del evento

Dirección postal:

Coworking Dalle Que Dalle Rúa Méndez Núñez, 2, 2º piso 36600 Vilagarcía de Arousa, Pontevedra