Guía práctica: plan de negocio

As claves para avaliar a utilidade dun modelo contra outro e, sobre todo, que este modelo de negocio é unha guía útil que pode ofrecer as claves sobre os pasos que se deben tomar polo menos nos primeiros anos de funcionamento.

Os catro piares que deben ser considerados no desenvolvemento dun plan de negocios eficaz son:

  1. A estratexia. Ambiente, clientes e mercado.
  2. A viabilidade do proxecto.
  3. Proxeccións financeiras básicas.
  4. Imaxe ante investidores.
Comienzo:

11/04/2019 9:30 am

Final:

11/04/2019 1:30 pm

Tarifas y entradas

Inscríbete xa no curso pinchando no botón
Gratis

Lugar del evento