COPYRIGHT – www.emprendevga.com

© EmprendeVGA. Reservados tódolos dereitos. Queda rigurosamente prohibida, sen a autorización escrita do titular do copyright, a reproducción, distribución, transformación, manipulación, comunicación pública ou calquier outro acto de explotación total ou parcial, gratuita ou onerosa, dos textos, imáxenes ou calquer outro contido que apareza neste sitio web. O titular de emprendevga.com reservase o dereito de efectuar, en calquer momento e sen previo aviso, cantas modificacións, variacións, supresiones ou cancelacións nos contidos e na forma de presentación dos mesmos consideren necesarias, xa sexa de forma temporal ou definitiva, debendo asegurarse o usuario de utilizar en cada momento a versión actualizada. Esta facultade non otorga aos usuarios ningún dereito a perceber indemnización por danos ou perxuizos. O Titular do Copyright, DalleqDalle Coworking, recoñece en calquer caso, que os logotipos, marcas, nomes, páxinas web, imáxenes ou textos de terceiros que poidan utilizarse, mencionarse ou enlazarse pertencen aos seus respectivos titulares. Para máis información consulte a Información Legal de emprendevga.com.